Márkaszerviz
Amit érdemes tudni.

Cégünk az általunk importált gyártók termékeinek jótállási időn belüli és túli szervizelésével foglalkozik. 

A hibás termék szervizbe juttatását az itt található internetes felületen keresztül is megrendelheti.

Töltse ki a megrendelőt. Kérjük, a meghibásodás körülményeit, és a hibaleírást pontosan töltse ki, hogy a szerviz a megadott adatok alapján el tudja végezni a javítást. A megrendelés elküldése előtt olvassa el az Általános üzleti feltételeket.
Az adatok beírását követően egy megrendelés visszaigazolást kap az Ön által megadott e-mail címre.

Fontos, hogy a készülékét a szállítás céljából rázkódásmentesen csomagolja be, mivel máskülönben nem biztosítható a szakszerű szállítás, és a futár nem veheti át a küldeményt. (Lehetőleg minél kevesebb tartozék kerüljön a csomagba.) Kérjük, hogy csomagba a készülék mellett küldje el a vásárlási bizonylat vagy annak másolatát és a jótállási jegyet, amennyiben jótállási időn belül kéri a javítást.

A futár 1-2 munkanapon belül felveszi a terméket Öntől.

Amennyiben kérdése merülne fel, forduljon bizalommal ügyintézőnkhöz. Telefon: +36 1 4600 537.

 


Általános Üzleti Feltételek

1.§ Érvényességi kör

(1) Jelen Általános Üzleti Feltételek minden, Hifi Station Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (következőkben Hifi Station) és olyan vevők közötti üzletre érvényesek, akik a 2. §-ban meghatározott szolgáltatásokat a Hifi Station internetes szerviz oldal keretein belül veszik igénybe (következőkben vevő, a kettő együtt felek).

(2) A vevő által tett, a jelen Általános Üzleti Feltételekben foglaltaktól eltérő, azzal ellentétes vagy azt kiegészítő nyilatkozatok illetve feltételek nem válnak részévé a szerződésnek, kivéve, ha azokat a Hifi Station írásban kifejezetten elfogadja.

2.§ Szolgáltatás leírása

(1) A Hifi Station üzemeltet egy internetes oldalt, ahol a vevőknek lehetőségük van arra, hogy a hibás termékek javítását megrendeljék. A terméket a szerződés megkötése után (részletesen a 3. §-ban) egy, a Hifi Station által megbízott logisztikai szolgáltató (következőkben futár) elviszi, majd a Hifi Station márkaszervize megjavítja, és visszaküldi a vevőhöz.

(2) A vevő a megrendelésével kötelezően beleegyezik abba, hogy a Hifi Station hozza meg a döntést, hogy megjavítja-e a készüléket, vagy cseréli azt jótállásos termékek esetben.

(3) Az internetes szerviz megrendelés csak a Magyarországon vásárolt vevőknek áll rendelkezésükre. Külföldi javítások megrendelése nem dolgozható fel, termékeket nem hoznak és szállítanak el Magyarországon kívülről.

(4) A Hifi Station a rendelkezésre bocsátott adatokat átadja a futárnak, hogy az a bejelentett készüléket elhozhassa. A Hifi Station az adatvédelmi rendelkezések figyelembe vétele mellett regisztrálja, tárolja és dolgozza fel a vevők adatait (ld. részletesen 10.§)

3.§ Szerződéskötés

(1) A vevő a termék javításának bejelentésével egy kötelező ajánlatot tesz egy az általa megjelölt termékre vonatkozó javítási szerződés megkötésére (megrendelés). A Hifi Station a megrendelés beérkezését a vevőnek e-mailben azonnal visszaigazolja. A megrendelés beérkezésének igazolása még nem jelenti a megrendelés kötelező elfogadását. Amennyiben a Hifi Station a megrendelés elküldésétől számított 2 munkanapon belül nem igazolja vissza a megrendelés beérkezését, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

(2) A Hifi Stationnak jogában áll a megrendelésben lévő szerződési ajánlatot a Hifi Stationhoz való beérkezés után 3 napon belül elfogadni vagy elutasítani; az elfogadás történhet a beérkezés visszaigazolásával egyidejűleg. Az elfogadással a javítási szerződés a Hifi Station és a vevő között a megjavítandó készülékről megköttetik. A Hifi Station fenntartja a jogot, hogy a megrendelést ne, vagy csak részben fogadja el. Amennyiben a Hifi Station a megrendelés beérkezésétől számított 3 napon belül nem fogadja el a vevő ajánlatát, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

(3) A szerződés rendelkezéseit a Hifi Station tárolja és az Általános Üzleti Feltételekkel a szerződés kötésekor e-mailben elküldi a vevőnek.

4.§ Árak

(1) Jótállás keretében végzett javítás esetén a javítási- és szállítási szolgáltatás ingyenes a vevő számára. A jótállás igénybevételének igazolásához a vevőnek a jótállási jegyet, valamint a termék vásárlási bizonylatáról egy másolatot csatolni kell.

(2) Amennyiben nem jótállás keretében végzett javításról van szó, úgy a terméknek a javítási és szállítási szolgáltatás internetes oldalon történő kiválasztása után a Hifi Station a vevőnek forintban (HUF) megad az elvégzendő javításra egy maximális várható árat, ami tartalmazza az ÁFÁ-t is. A vevő ezt követően a megrendelésével kötelezi magát, hogy a javítási költségeket a megadott maximális várható árig, valamint a szállítási és csomagolási díjat (vö. 4.§ 5. bek.) megfizeti. Ha a tényleges javítási költség a megadott várható maximális ár alatt van, akkor a Hifi Station a tényleges költséget számlázza ki a szállítási és csomagolási díjjal együtt. Amennyiben a javítás tényleges költsége a megadott várható maximális árat meghaladja, úgy a többlet - a 6. § (1) bekezdésében foglaltakkal - a Hifi Station-t terheli.

(3) A fizetés a javított vagy cserélt termék visszaküldésekor történik utánvéttel.

(4) A garanciaidőn kívül történő javítások ill. csere esetén a Hifi Station bruttó 5.000 HUF szállítási- ill. csomagolási költség átalányt kér.

(5) A bevizsgált vagy javított készüléket a kiértesítéstől számított 10 napon belül a futártól át kell vennie. Amennyiben a megrendelő az értesítést követő 30 napon belül nem veszi át a készüléket, úgy azt a Hifi Station értékesíti, költségeinek (szállítás, bevizsgálás, javítás, raktározás, stb.) levonása után a fennmaradó összeget további 3 hónapig a megrendelő rendelkezésére bocsátja.

(6) Amennyiben a készüléket a szerviz hibátlannak találja, vagy a javítást az ügyfél nem rendeli meg, úgy a szervizbe szállítást és a visszaküldést, valamint a bevizsgálás költségét a vevőt terheli.

Szerviz munkadíjak (az árak tartalmazzák a 27% ÁFA-t):

  • Bevizsgálás - 7.000Ft / óra

  • Szerviz óradíj - 10.000Ft / óra

  • Szakvélemény - 10.000Ft / db

  • Szállítás oda/vissza - 5.000Ft / db

  • Szállítás 1 irányban - 2.500Ft / db

5.§ A vevő elállási joga

(1) A vevő nem gyakorolhatja elállási jogát azt követően, hogy a nyolc munkanapos határidő letelte előtt a javítandó terméket átadja a futárnak. A futárnak történő átadással a vevő beleegyezik a javításba ill. a cserébe és megbízza a Hifi Stationt a 3. §-ban meghatározott szolgáltatás elvégzésével.

6.§ A Hifi Station elállási joga

(1) A Hifi Station jogosult elállni a nem jótállás keretében végzendő javítás elvégzésére szóló szerződéstől, ha a tényleges javítási költségek az előre megadott várható maximális árat (vö. 4.§ 2. bek.) több, mint 50%-kal meghaladják és ez csak a javítási szerződés megkötése után vált a Hifi Station számára felismerhetővé, és a vevő a javítás magasabb költségét a Hifi Station erről szóló értesítésének kézhez vételét követő 14 napon belül nyilatkozatával nem hagyja jóvá. A Hifi Station erről a vevőt azonnal tájékoztatja valamint az esetlegesen kapott ellenszolgáltatásokat haladéktalanul visszatéríti.

(2) A Hifi Station akkor is elállhat a szerződéstől, ha a pótalkatrész a normál üzleti forgalomban már nem szerezhető be vagy technikai okokból a készülék nem hozható tartósan üzemképes állapotba.

(3) Amennyiben a fenti (1) vagy (2) bekezdés értelmében a Hifi Station eláll a szerződéstől, a vevő a következő lehetőségek közül választhat:

(a) A készüléket a Hifi Station költségére leselejtezik.

(b) A készüléket a Hifi Station költségére a vevőhöz eredeti állapotában visszaszállítják.

Kivételes esetben a Hifi Station jogosult felajánlani a vevő részére megfelelő cserekészüléket, akár árkülönbözet ráfizetésével, akár a nélkül.

7.§ A javítási szolgáltatás átvétele

Amennyiben a vevő a javítási szolgáltatás átvételét a javított termék elfogadásától számított egy héten belül a Hifi Station-nek, a Hifi Station Kft., 1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A / 61 üzlet), Telefon +36 1 4600 535, E-Mail: [email protected], bekezdésben megadott címre nem jelenti, akkor az átvétel megtörtént.

8.§ Jótállás

(1) A Hifi Station a jogszabályi és a jótállási jegyen található előírások alapján vállal jótállást.

9.§ Adathordozók

(1) A javítandó készülékben maradt adathordozókért (CD, DVD, USB, SD stb.) felellőséget nem vállal a Hifi Station Kft..

10.§ Adatvédelem

(1) A Hifi Station kizárólag a szerződés teljesítése céljából tárolja és használja fel a vevő személyi adatait.

 

Cégadatok:

HIFI STATION Kft.

1173 Budapest, Pesti út 237. Home Center (A/61 üzlet)

Tel: +36 1 4600 535

E-mail: [email protected]